• ncr@mkcl.org
  • Missed Call: 02249295195
  • Call Center: 8411960005
Menu

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाचा MS-CIT (Maharashtra State Certificate in Information Technology) हा अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी नवीन अधिकृत अध्ययन केंद्र (Authorized Learning Center- ALC) नोंदणी प्रक्रिया साधारणत: दर २ वर्षांनी राबविण्यात येते. वर्ष २०१९ साठी ही प्रक्रिया सप्टेंबर ते डिसेंबर २०१८ या कालावधीमध्ये राबविण्यात आली होती. त्यामुळे यानंतरची नवीन अधिकृत अध्ययन केंद्र नोंदणी प्रक्रिया वर्ष २०२१ साठी ही सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत प्रस्तावीत होती. परंतु कोरोना प्रादुर्भावाची सद्यपरिस्थिती विचारात घेऊन नवीन अधिकृत अध्ययन केंद्र नोंदणी प्रक्रिया वर्ष २०२१ साठी संपूर्ण राज्यभर राबविली जाणार नाही. परिस्थितीत काही बदल झाल्यास नवीन केंद्र नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याच्या प्रक्रियेतील बदल व यासंबंधी सूचना ऑगस्ट २०२१ या महीन्यात जारी करण्यात येतील याची सर्व संबंधितांनी कृपया नोंद घ्यावी.